Verpleging aan huis

Als thuisverpleegkundigen zijn we één schakel in het hele zorggebeuren. Als we streven naar totaalzorg is communicatie en overleg tussen de verschillende actoren in de zorg cruciaal. Behalve voor verpleging aan huis in Kalmthout kan u ook beroep doen op tal van ander hulp- en zorgdiensten.

Wachtdienst huisartsen

Apotheek van wacht

Zoek kinesist

Palliatief netwerk

Netwerk palliatieve zorg: www.npzn.be

OCMW

Andere

Contacteer ons! 03 500 09 94 03 500 09 94

Contact